Welkom bij Tiscali
 

Deze website wordt gehost door Tiscali en is door de eigenaar nog niet in gebruik genomen. Binnenkort kunt u hier de pagina's van www.syens.nl vinden.

Als u zelf de eigenaar van deze hosting bent kunt u op verschillende manier deze pagina verwijderen en uw eigen content uploaden. Hieronder volgt een korte opsomming, meer uitleg kunt u vinden in de Tiscali Hosting FAQ.

  • FTP toegang - De meest eenvoudige manier om uw site te uploaden is via FTP. U kunt met een FTP client (zoals bijvoorbeeld WsFTP onder Windows) een verbinding leggen naar uw eigen sitenaam of naar hosting.tiscali.nl. Uw content kunt u plaatsen in de www subdirectory.
  • Shell toegang - Voor gevorderde beheerders meestal de geprefereerde manier om hun site te onderhouden. Via zowel SSH als Telnet kunt u toegang krijgen tot uw hosting. U legt de SSH of Telnet connectie ook weer naar uw eigen sitenaam of naar hosting.tiscali.nl. Telnet toegang is alleen beschikbaar als u bent ingelogd op het Tiscali netwerk zelf. Als u vanaf een andere provider uw site wilt onderhouden kan dit alleen via SSH of FTP.
Welcome to Tiscali
 

This website is hosted by Tiscali and the owner has not yet taken it in to use. You will find the www.syens.nl website here as soon as it is completed.

If you are the owner of this webhosting there are several ways to remove this page en upload your own content. A short summary is given below. For all other questions, we would like to point you to the Tiscali Hosting FAQ.

  • FTP access - The easiest way to upload your own site is through FTP. Using a standard FTP client (such as WsFTP on Windows), you can connect to your site by providing either your own sitename or hosting.tiscali.nl as the hostname to connect to. Your content can be placed in the www subdirectory.
  • Shell access - The preferred way for advanced site maintainers. Using either the SSH or Telnet protocol, you can connect to your webhosting. As with the FTP access, the connection is established to either your own sitename or hosting.tiscali.nl. Telnet access is restricted to users that are connected to the Tiscali network. If you are maintaining your site while logged on to another ISP's network only SSH or FTP connections are available.